......

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นักเดินทางอย่างเราช่วยกันได้

19 ก.ค. 2019
Trip

อยากจะรักษาธรรมชาติที่สวยงามไปจนชั่วลูกชั่วหลานเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ตั้งแต่วันนี้แหละ ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมของที่นั่น
ด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือเชิงนิเวศ ที่เน้นให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์เป็นหลัก เพราะธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มันจะสวยงามยาวนานได้แค่ไหนก็อยู่ที่เราจะช่วยกันมากแค่ไหน เพราะถ้าหากเราทำลายธรรมชาติและระบบนิเวศแล้ว ลูกหลานก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นความสวยความงามใดๆ แล้วเราจะมานั่งเสียใจมันไม่คุ้มเลย

Speed Republic เลยอยากจะชวนคุณมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปด้วยกัน เราจะพาคุณดำดิ่งไปฟินกับโลกใต้ท้องทะเลของพม่าแบบเข้าอกเข้าใจธรรมชาติอย่างที่สุด

ไม่เก็บก้อนหิน เปลือกหอย หรือสิ่งอื่นใดในสถานที่ที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวติดมือกลับบ้าน

ไม่ส่งเสียงดังทำให้สัตว์ตกใจ ไม่ล่า ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้เสียหาย ไม่ทำกิจกรรมใดๆ ที่รบกวนการอยู่อาศัยขอผู้คนในพื้นที่และผู้คนที่มาพักผ่อนในสถานที่นั้นๆ ด้วย

ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด อย่างที่เค้าว่า เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เราต้องสังเกตการประพฤติปฏิบัติของคนในพื้นที่ เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง รวมทั้งฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ว่าอะไรทำได้ และอะไรไม่ควรทำเพื่อไม่ให้ไปล้ำเส้นของเค้าจนทำให้เกิดเป็นปัญหาได้

ไม่ทิ้งเศษอาหาร ขยะมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ  และถ้าหากเจอขยะก็ช่วยกันคนละไม้ละมือเก็บกลับไปทิ้งที่ฝั่งเพื่อรับการกำจัดอย่างถูกวิธี